Meerjaren onderhoudsplannen

Een Meerjarenonderhoudsplan (een MJOP) is een rapport waarin staat aangegeven wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Een MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE), waaronder in ieder geval het dak en de gevel, maar vaak ook het trappenhuis en de kozijnen. Een goed opgesteld MJOP stelt u in staat beheer, onderhoud en kosten effectief te managen.

Wij zijn u graag van dienst met onze dienstverlening op het gebied van het opstellen van een MJOP.