Projectmanagement / bouwtoezicht

Projectmanagement is een essentieel onderdeel van elk bouwproject. Als projectmanager garanderen we een soepel verlopend bouwproces. Het is onze taak ervoor te zorgen dat de bouwende partijen het werk uitvoeren conform de op voorhand gemaakte plannen. In overleg met de aannemer en/of opdrachtgever toetsen we het uitgevoerde werk aan de eisen die er in de engineering van het gebouw gesteld zijn. Zo controleren we of het werk wordt uitgevoerd conform de tekeningen en het bestek, voeren we eventuele controles uit op het tekenwerk en keuren we de materialen en bouwproducten. Afwijkingen worden door ons snel geconstateerd en gerapporteerd, zodat er tijdig op ingespeeld kan worden en we waken voor meerwerk
Bij ons kunt u terecht voor het ontwerpen en realiseren van gebouwen. Wij hebben hier ruime ervaring mee.

In de rol van projectmanagement zijn wij de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever in de bouwkeet. Daarmee zijn wij, namens hem, het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Bovendien ontzorgen wij de opdrachtgever in het overzien en coördineren van het bouwproces op procesmatig en financieel gebied. Zo bewaken wij de planning, zijn we proactief betrokkenen bij het bouwkostenmanagement en organiseren we de informatievoorziening voor de bouwpartners, zodat iedereen tijdig aan de slag kan en de planning niet in gevaar komt.

Een bouwproject is complex. Om een project tot een succes te maken, binnen het gestelde budget en tijdspad, is onafhankelijk toezicht op de bouwplaats een absolute must.